Informacje szczegółowe na temat funkcji ZuluGuard™

Czym jest funkcja ZuluGuard™?

To proste – funkcja ZuluGuard™ to siatka bezpieczeństwa podczas inwestowania w serwisie ZuluTrade!

To dzięki tej funkcji można stale chronić kapitał poprzez monitorowanie rachunku, zabezpieczać swoje zyski i minimalizować potencjalne straty! *

Po co jest mi potrzebna siatka bezpieczeństwa?

Mimo, że większość inwestorów zazwyczaj oferuje logiczne i zyskowne strategie, czasami nawet ci najlepsi mogą się pomylić! W takich przypadkach chcemy, aby użytkownicy byli w stanie zabezpieczyć swoje zrealizowane zyski i zminimalizować potencjalne straty - funkcja ZuluGuard™ może to wszystko zapewnić.

Funkcja ZuluGuard™ stale automatycznie monitoruje rachunek użytkownika i wyniki każdego inwestora, nawet gdy użytkownik nie jest online! Jeśli funkcja ZuluGuard™ wykryje znaczne zmiany wyników inwestora, wykona stosowne operacje i zabezpieczy rachunek użytkownika.

Wystarczy ustawić własny dopuszczalny poziom ryzyka, dokładne parametry dotyczące akceptowalnego poziomu ekspozycji rachunku na ryzyko, zanim funkcja ZuluGuard™ wykona stosowne operacje!

Jak działa funkcja ZuluGuard™?

Funkcja ZuluGuard™ monitoruje 3 różne aspekty transakcji dokonywanych przez inwestora na rachunku użytkownika według określonych przez niego limitów!

Na przykład - w przypadku ustawienia ochrony kapitału na poziomie 500 dolarów, funkcja ZuluGuard™ zostanie aktywowana, gdy inwestor poniesie stratę w wysokości 500 dolarów na rachunku użytkownika. Należy pamiętać, że straty mogą ponosić inwestorzy, którzy ogółem odnotowują zyski. Tak więc w tym samym przykładzie, jeśli inwestor zamknie transakcje z zyskiem netto w wysokości 2,000 dolarów na rachunku użytkownika, ale jego następna transakcja odnotuje płynne straty w wysokości 500 dolarów, wówczas funkcja ZuluGuard™ zostanie aktywowana i zapewni zabezpieczenie zysków na poziomie 1.500 dolarów! Tak więc kapitał użytkowników jest zawsze monitorowany i chroniony!

  • ZuluGuard Take Profit

   Po prostu daj znać ZuluGuard jaka jest kwota pieniężna, którą chcesz zabezpieczyć! ZuluGuard™ zostanie uruchomiony w momencie, gdy kwota ta zostanie osiągnięta!

   Na przykład: Ustawiasz Ochronę Kapitału ZuluGuard na 1500$, a Take Profit na 800$. Jeśli dostawca osiągnie całkowity zysk i stratę (PnL) (całkowity PnL = zrealizowany + ruchomy) równą wartości Twojego Take Profit, wówczas ZuluGuard zostanie uruchomiony i zamknie wszystkie pozycje dostawcy, wyłączy go z Twojego konta, i w ten sposób zabezpieczy zysk w wysokości 800$. Uwaga: Będziesz mógł/a włączyć ponownie swojego dostawcę w dowolnym momencie przez zmianę ustawień w ZuluGuard.

  • Ochrona kapitału

   Wystarczy określić dla funkcji ZuluGuard™ maksymalną dopuszczalną stratę od danego inwestora - funkcja ZuluGuard™ jest uruchamiana po osiągnięciu tej kwoty!

  • Powiadomienie odnośnie Ochrony kapitału

   Zostań poinformowany/a gdy użyty kapitał Twojego rachunku (zrealizowany plus zmienny zysk i strata) osiągnie określony procent kwoty Ochrony kapitału ustawionej dla tego dostawcy.

   Przykład: Ustawiłeś/aś Ochronę kapitału ZuluGuard na 1500$, a opcję powiadomień na 50%. Jeśli użyty kapitał Twojego dostawcy osiągnie wartość 50% (-750$) kwoty Ochrony kapitału ustawionej przez Ciebie (1500$), otrzymasz maila sugerującego uważne kontrolowanie Twojego rachunku oraz ustawień ZuluGuard dla tego dostawcy.

  Więcej informacji na temat ochrony kapitału można odnaleźć tutaj.

Zatem w jaki dokładnie sposób funkcja ZuluGuard™ zabezpiecza mój rachunek?

W przypadku gdy funkcja ZuluGuard™ wykryje, że dopuszczalne limity zostały przekroczone, wówczas wykonuje stosowne operacje w zależności od wymagań. Zatem użytkownik konfiguruje funkcję ZuluGuard™ w celu wykonywania wymaganych operacji w stosownych przypadkach.

 • Zamknij wszystkie transakcje inwestora

  Funkcja ZuluGuard™ zamyka wszystkie aktualnie otwarte transakcje inwestora na rachunku użytkownika.

 • Wyłącz tego inwestora

  Funkcja ZuluGuard™ wyłącza tego inwestora, aby nie mógł otwierać nowych transakcji na rachunku użytkownika.

To musi być przydatne! Jak można skonfigurować funkcję ZuluGuard™?

Konfigurowanie funkcji ZuluGuard™ jest bardzo proste!

Można włączyć i dostosować funkcję ZuluGuard™ albo z poziomu Pulpitu nawigacyjnego lub w zakładce Ustawienia.

Wystarczy kliknąć na tarczy i sprawdzić/zmienić ustawienia funkcji ZuluGuard™ dla każdego z inwestorów.

Szara tarcza funkcji ZuluGuard™ wskazuje, że nie ustawiono jeszcze żadnego zabezpieczenia funkcji ZuluGuard™ dla tego inwestora. Pomarańczowa tarcza funkcji ZuluGuard™ wskazuje, że użytkownik jest chroniony przez tę funkcję!

* Ważna uwaga: W nieprzewidywalnych, szybko zmieniających się warunkach rynkowych, sygnał zamknięcia ZuluGuard będzie przesłany po aktualnej cenie rynkowej, która może okazać się zupełnie inna od ceny oczekiwanej. Wobec tego może dojść do poważnych strat, jako że ZuluGuard nie jest w stanie zawsze zapewnić oczekiwanej ochrony.