WCZEŚNIEJSZE WYNIKI NIE SĄ WYZNACZNIKIEM PRZYSZŁYCH WYNIKÓW. SYMULACJA BAZUJE NA HIPOTETYCZNYCH WYNIKACH. KLIKNIJ TUTAJ W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT HIPOTETYCZNYCH WYNIKÓW ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI OGRANICZEŃ.

Portfolio Simulator

Nowa symulacja  

:1
ZYSK
ROI
TRANSAKCJE OTWARTE
SALDO KOŃCOWE
TRANSAKCJE OTRZYMANE
TRANSAKCJE ZAMKNIĘTE
Transakcje zamknięte poprzez osiągnięcie poziomu zlecenia stop
Transakcje zamknięte poprzez osiągnięcie poziomu zlecenia limit
Witamy w symulatorze portfolio.
Prosimy wybrać opcję „Dodaj inwestorów" poniżej i kliknąć „Rozpocznij symulację", aby rozpocząć wykonanie symulacji.
Ustawienia Portfolio
Inwestor Loty (Mini Loty) Waga Ryzyka Maks. Liczba Otwartych Lotów Maks. Liczba Otwartych Transakcji Maks. Liczba Otwartych Transakcji/ Waluta Odw róć Limit Stop Pipsy „Offset" Spadek  
Trader Provider Name
     
At this moment you don't have any Traders selected for your simulation. To get started you can click on the “Load” button below to load a saved simulation (if any) or your existing portfolio settings.

Używając symulacji ZuluTrade, akceptujesz warunki zrzeczenie się odpowiedzialności.Należy pamiętać, że wartości wszystkich lotów są Mini Loty.