Ostatnia aktualizacja

Z przyczyn niezależnych od ZuluTrade nie jest możliwa skuteczna interwencja w każdym przypadku. Jednakże ZuluTrade dodała funkcję Monitoruj Mój Rachunek zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia obsługi użytkownika oraz zwiększania wydajności transakcji.

Funkcja ta działa w następujących przypadkach

Przyp. 1 - Sygnał zamknięcia dostawcy sygnału nie zamknął transakcji na Twoim koncie

 1. Transakcja jest otwarta na twoim Rachunku oraz na rachunku Dostawcy Sygnału
 2. Dostawca Sygnału pomyślnie przesyła Sygnał Zamknięcia
 3. Sygnał Zamknięcia nie zamknął transakcji na twoim rachunku
 4. Funkcja Monitoruj Mój Rachunek próbuje zamknąć transakcję

Uzasadnienie dla zamknięcia transakcji

Ze względu na to, że Dostawca Sygnału zdecydował się Zamknąć transakcję, ZuluTrade w celu zabezpieczenia twojego rachunku będzie usiłować zamknąć transakcję jednocześnie z Dostawcą, ponieważ doprowadzi to do tego samego rezultatu przy minimalnym spadku.

Powszechne przyczyny

Awarie techniczne, problemy z połączeniem

Przyp. 2 - Transakcja nie została zamknięta przez Stop/Limit ponieważ wartość Stop/Limit na Twoim koncie była ustawiona na 0

 1. Transakcja jest otwarta na twoim Rachunku oraz na rachunku Dostawcy Sygnału
 2. Transakcja zostaje zamknięta na rachunku Dostawcy Sygnału poprzez osiągnięcie poziomu zlecenia Stop/Limit
 3. Transakcja pozostaje otwarta na twoim rachunku, ponieważ nie było zlecenia Stop/Limit lub zlecenie Stop/Limit zostało ustawione na poziomie zero
 4. Funkcja Monitoruj Mój Rachunek próbuje zamknąć transakcję

Uzasadnienie dla zamknięcia transakcji

Jeżeli Dostawca Sygnału ustawił zlecenie Stop/Limit dla transakcji i transakcja ta została zamknięta przez Osiągnięcie poziomu zlecenia Stop/Limit a nie było ustawionego zlecenia Stop/Limit na twoim rachunku, to może to wskazywać na błąd techniczny lub problem z połączeniem. Zatem, aby zabezpieczyć twoje konto, ZuluTrade będzie usiłować zamknąć transakcję jednocześnie z Dostawcą, ponieważ doprowadzi to do tego samego rezultatu przy minimalnym spadku.

Powszechne przyczyny

Awarie techniczne, problemy z połączeniem

Przyp. 3 - Transakcja nie została zamknięta przez Stop/Limit pomimo, że wartości Stop/Limit na Twoim koncie były takie same jak wartości dostawcy sygnału

 1. Transakcja jest otwarta na twoim Rachunku oraz na rachunku Dostawcy Sygnału
 2. Transakcja zostaje zamknięta na rachunku Dostawcy Sygnału poprzez osiągnięcie poziomu zlecenia Stop/Limit
 3. Transakcja pozostaje otwarta na twoim rachunku, pomimo że posiadasz zlecenie Stop/Limit na tym samym poziomie co Dostawca Sygnału
 4. Funkcja Monitoruj Mój Rachunek próbuje zamknąć transakcję

Uzasadnienie dla zamknięcia transakcji

Jeżeli transakcja została zamknięta na rachunku Dostawcy Sygnału poprzez osiągnięcie poziomu zlecenia Stop/Limit, ale nie została ona zamknięta na twoim rachunku, pomimo tego samego poziomu zlecenia Stop/Limit, ZuluTrade będzie usiłować zamknąć transakcję jednocześnie z Dostawcą, ponieważ doprowadzi to do tego samego rezultatu przy minimalnym spadku.

Powszechne przyczyny

Różne stawki oferowane przez twojego Brokera i Brokera Dostawcy Sygnału - tak więc poziom zlecenia Stop/Limit został osiągnięty w ramach jednego rachunku, ale nie na innym

Przyp. 4 - Aktualizacja Stop / Limit została odrzucona przez Twojego brokera ponieważ cena była zbyt blisko ceny rynkowej

 1. Transakcja jest otwarta na twoim Rachunku oraz na rachunku Dostawcy Sygnału
 2. Dostawca Sygnału pomyślnie aktualizuje wartości zlecenia Stop/Limit
 3. Twój Broker wyklucza aktualizację ze względu na zbyt małą różnicę w stosunku do bieżącego kursu rynkowego
 4. Funkcja Monitoruj Mój Rachunek próbuje zamknąć transakcję

Uzasadnienie dla zamknięcia transakcji

W przypadku gdy wartość stop/limit została zaktualizowana przez dostawcę sygnału, ale odrzucona przez brokera użytkownika, serwis ZuluTrade będzie próbował zamknąć transakcję, pod warunkiem, że aktualna cena oferowana przez brokera nie różni się o więcej niż 10 pipsów od odrzuconej aktualizacji wartości stop/limit, ponieważ przyniesie to taki sam rezultat przy minimalnym spadku wartości jak zamknięcie transakcji przez osiągnięcie wartości stop/limit.

Powszechne przyczyny

Na poziomie bliskim kursowi rynkowemu, gwarantowanym przez twojego Brokera

Przyp. 5 - Dostawca sygnału anuluje zlecenie bieżące, które zostało już otwarte na Rynku na Twoim koncie

 1. Zlecenie Oczekujące zostaje umieszczone na twoim Rachunku od Dostawcy Sygnału
 2. Zlecenie Oczekujące zostało otwarte na rynku na twoim Rachunku, ale nie na Rachunku Dostawcy Sygnału
 3. Dostawca Sygnału postanawia anulować Zlecenie Oczekujące na własnym rachunku
 4. Funkcja Monitoruj Mój Rachunek próbuje zamknąć transakcję

Uzasadnienie dla zamknięcia transakcji

Jeżeli Dostawca Sygnału anuluje Zlecenie Oczekujące, to nie będzie miał żadnej kontroli nad Zleceniem Oczekującym, ponieważ jest ono teraz realizowane jako transakcja na twoim rachunku. Z tego powodu ZuluTrade będzie usiłować zamknąć transakcję, tak aby nie pozostawiać transakcji wystawionej na rynku bez kontroli Dostawcy Sygnału.

Powszechne przyczyny

Różne Stawki Brokera

Przyp. 6 - Zlecenie bieżące zostało otwarte i zamknięte na Rynku na koncie Dostawcy sygnału, jednak nie zostało otwarte na Rynku na Twoim koncie

 1. Zlecenie Oczekujące zostaje umieszczone na twoim Rachunku od Dostawcy Sygnału
 2. Zamówienie bieżące zostało otwarte na rynku na koncie Dostawcy sygnału, jednak nie na Twoim koncie
 3. Transakcja zostaje zamknięta na koncie Twojego Dostawcy sygnału przez wynik Stop/Limit
 4. Zamówienie nadal jest bieżące dla Twojego konta
 5. Opcja Monitoruj moje konto anuluje Bieżące zamówienie

Powody anulowania zamówienia bieżącego

Jeśli Zamówienie bieżące Dostawcy sygnału zostanie otwarte na rynku a następnie zostanie zamknięte ze względu na wynik Stop/Limit, Dostawca sygnału nie będzie mógł kontrolować tego zamówienia bieżącego na Twoim koncie. Z tego powodu ZuluTrade postara się anulować to Zamówienie bieżące, aby nie zostało ono otwarte na rynku, wystawione i niekontrolowane przez Dostawcę sygnału.

Powszechne przyczyny

Różne Stawki Brokera