Ostatnia aktualizacja

Wykluczaj Hedging

Wykluczaj Hedging to domyślne i zalecane ustawienie dla Rachunków Brokerskich ZuluTrade, które nie obsługują domyślnego trybu dokonywania transakcji w ZuluTrade czyli dokonywania transakcji w systemie ticketowym.

W systemie ticketowym dokonywania transakcji powiązanie pomiędzy nowymi zleceniami a istniejącymi otwartymi pozycjami odbywa się za pomocą określonych numerów zleceń. To jest przeciwieństwem systemów innych niż ticketowe, gdzie złożone zlecenia są łączone z instrumentem. Mimo różnic w charakterze pomiędzy tymi dwoma trybami, ZuluTrade obsługuje realizację każdego zlecenia w taki sposób, że całkowity wynik oraz Zysk/Strata będą takie same, niezależnie od trybu transakcyjnego.

Po włączeniu tej opcji, ZuluTrade będzie wykluczać wszelkie przychodzące zlecenia, które zabezpieczyłyby istniejące pozycje rynkowe oraz utrzymywać status transakcyjny twojego rachunku jako bardziej gruntowny i prosty, co jest zalecane dla mniej zaawansowanych użytkowników. Jeśli zdecydujesz się ją wyłączyć, należy pamiętać, że mogą wystąpić następujące przypadki:

Przyp. 1 - Niewystarczający dostępny depozyt do zarządzania własnym rachunkiem

Każda operacja dokonana na twoim rachunku stanowi zlecenie. W systemach innych niż ticketowe, gdy Użytkownik próbuje zamknąć otwartą pozycję, ZuluTrade generuje przeciwstawne zlecenie o równej wielkości lotu. Ze względu na to, że zlecenia wymagają depozytu, aby mogły być zrealizowane przez Brokera, prosimy zachować wysoką ostrożność w celu stałego zapewnienia wystarczającego depozytu na swoim rachunku, tak aby wszystkie zlecenia (zakupu, sprzedaży lub zamknięcia) mogły zostać zrealizowane.

Dzięki wybraniu opcji Wykluczaj Hedging nie będziesz potrzebować dodatkowego depozytu, aby zrealizować zlecenia na zamknięcie transakcji w ZuluTrade.

Przyp. 2 - Sprzeczne strategie

Dostawcy Sygnału ZuluTrade działają w systemie ticketowym transakcji. Tak więc jeśli wyrazisz zgodę, aby twój rachunek otrzymywał przeciwstawne zlecenia dla tej samej pary walutowej, należy wówczas pamiętać, że sprzeczne strategie mogą mieć wpływ na twój rachunek, gdyż sygnały od tego samego lub różnych Dostawców Sygnału mogą być sprzeczne.

Dzięki wybraniu opcji Wykluczaj Hedging, transakcja skutkująca pozycją hedgingową nie zostanie dokonana i łatwiej będzie porównywać status transakcji pomiędzy własnym rachunkiem ZuluTrade a Brokerem.

Przyp. 3 - Różne przedstawienie twojego statusu transakcji w ZuluTrade i u twojego Brokera

Jeżeli posiadasz otwartą transakcję na swoim rachunku, a następnie otrzymasz zlecenie o tej samej wielkości lotu na przeciwstawną transakcję, to zostanie to przekształcone na zlecenie zamknięte na twoim rachunku Brokerskim, ale obie transakcje pojawia się jako otwarte na twoim rachunku ZuluTrade. Tak więc, pomimo tego, że realizacja wszystkich operacji transakcyjnych i zrealizowany Zysk/Strata z tych transakcji będą identyczne, ich przedstawienie będzie różne pomiędzy twoim rachunkiem Brokerskim a twoim rachunkiem ZuluTrade.

Dzięki wybraniu opcji Wykluczaj Hedging, transakcja skutkująca pozycją hedgingową nie zostanie dokonana i łatwiej będzie porównywać status transakcji pomiędzy własnym rachunkiem ZuluTrade a Brokerem.