You are now being transferred to AAAFx to complete your registration.

Automated Trading with your rules!

Automator

Monitor your account 24/7

We imagined the ZuluTrade Automator to be your personal assistant: it can watch and notify you when things happen or automatically execute any action you would otherwise do yourself.

Możesz stworzyć swoje własne zautomatyzowane zasady korzystając z logiki "jeśli to, to wówczas tamto", i stworzyć własne ustawienia budując zautomatyzowane zasady!

Automatora jak również możliwość budowania własnych zasad znajdziesz w zakładce Ustawienia

Create your own rules

Możesz zastosować zasady by zamknąć swój zysk, aktualizować Stop/Limit dla wybranych dostawców, zamknąć pozycje przynoszące zysk lub po prostu dla własnej wiadomości.

Kilka przykładów:
  • jeśli zysk i strata (PnL) (floating) mojego rachunku przekroczy $1500 wówczas zamknij zysk wszystkich zyskownych pozycji
  • jeśli zysk i strata (PnL) od dostawcy_X jest poniżej $1000 wówczas prześlij mi email powiadamiający o tym, oraz zamknij wszystkie pozycje

Let the Automator do the hard work for you

In the Settings tab for any Live or Demo account, you will find the Automator option to create your own rules.

Creating a rule is simple, just give your rule a title, a short description and set the conditions & actions for your rule. Once the rule is activated, you will receive an account notification, as well as a relevant email.