Przewodnik Programu Afiliantów

Ostatnia aktualizacja

1. Afilianci ZuluTrade

A. Wprowadzenie do Afiliantów

Afiliantem może być indywidualny użytkownik lub firma, które biorą udział w Programie Afiliantów, promując usługi ZuluTrade. Afilianci rejestrują się w programie, a następnie wybierają unikatowy adres URL (adres strony internetowej) do wykorzystania w celu reklamowania/promowania ZuluTrade. Poprzez promowanie ZuluTrade, Afilianci zapoznają klientów poleconych (nowych użytkowników) z usługą automatycznego dokonywania transakcji oferowaną przez ZuluTrade.

Affiliates receive a commission for their service for accounts that signed up through the Affiliate's website (URL).

W celu wsparcia starań Afiliantów, ZuluTrade zapewnia im zasoby, wskazówki, pomoc oraz szeroką gamę banerów i logo, które można łatwo wbudować w prywatne strony internetowe, aby udoskonalić strategie reklamowe Afiliantów.

Program Afiliantów oferuje lukratywną możliwość uzupełnienia miesięcznych zarobków. Program ZuluTrade jest elastyczny; dlatego w zależności od czasu i wysiłku możliwego do zaangażowania przez Afiliantów, mogą oni cieszyć się ekwiwalentnymi zarobkami.

OŚWIADCZENIE O POLITYCE OGÓLNEJ

ZuluTrade w żaden sposób nie reprezentuje czy wspiera bezpośrednio afiliantów; nie utrzymuje również z nimi żadnych relacji handlowych. ZuluTrade udostępnia tylko usługi do automatycznego handlu na platformie.

B. Obowiązki Rejestracyjne

W umowie na korzystanie z usługi ZuluTrade, Użytkownik wyraża zgodę na: (1) Podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, zgodnie z wymaganiami rejestracji online Programu Afiliantów oraz (2) przechowywanie a w razie potrzeby aktualizowanie Danych Rejestracyjnych w celu zachowania ich prawdziwości, dokładności, aktualności i kompletności. Jeśli Użytkownik poda informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne albo ZuluTrade ma uzasadnione podstawy do podejrzeń, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, to wówczas ZuluTrade przysługuje prawo do zawieszenia lub zamknięcia rachunku i odmowy korzystania aktualnie lub w przyszłości z Usługi (lub dowolnej jej części) w jakimkolwiek oraz w pełnym zakresie.

Providing basic personal data is mandatory prior to the Affiliates payment request process. Failure to provide such information will result in the inability to proceed with requesting your payment.

Wyłącznie dla klientów ze Stanów Zjednoczonych:

Pozyskiwanie klientów ze Stanów Zjednoczonych bez członkostwa w NFA jest zabronione. Każda osoba lub organizacja, które zabiegają o klientów ze Stanów Zjednoczonych, muszą być zarejestrowane jako broker wprowadzający w ramach CFTC.

C. Kodeks Postępowania Afiliantów

1. Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, teksty, prezentacje slajdów, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, grafikę, wideo, wiadomości czy inne materiały (zwane "Treścią") publikowane publicznie bądź przekazywane prywatnie ponosi osoba, od której się one wywodzą. Znaczy to, że Ty (afiliant) a nie ZuluTrade ponosisz całą odpowiedzialność za treść, którą zamieszczasz na stronie, przesyłasz, mailujesz, przekazujesz czy w inny sposób czynisz dostępną w odniesieniu do ZuluTrade lub usług ZuluTrade.

2. Korzystając z usług ZuluTrade afilianci nie mogą używać czy rozpowszechniać żadnych materiałów, wypowiedzi, blogów lub stron medii społecznych które są obraźliwe, nieprzyzwoite, niedopuszczalne lub uznane za materiały chronione prawem autorskim, nazwę firmową, wizerunkiem lub logo. ZuluTrade zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) wedle własnego uznania do odmowy czy usunięcia w każdym momencie treści udostępnionych za pośrednictwem ZuluTrade. ZuluTrade zatrzega sobie również prawo do żądania natychmiastowego usunięcia wszelkich osobistych treści Afilianta, związanych z ZuluTrade, treści, które ZuluTrade uznaje za sprzeczne z polityką firmy bądź obowiązującymi normami prawnymi. Więcej informacji znajduje się w sekcji "Reklama i zasady promocji".

3. 3. Affiliates shall not transmit any so-called “Interstitials”, ”Parasite ware”,”Parasitic Marketing”, “Shopping assistant application”, “toolbar installation and/or add-ons”,”Shopping Wallets” or, ”Deceptive pop-ups and/or pop-under” to consumers from the time the consumer clicks a qualifying link until such time as the consumer has fully exited the affiliates site. Hidden or cloaked content is also prohibited. As used herein ”Parasite ware” and ”Parasitic Marketing”shall mean an application that (a)through accidental or direct intent causes the overwriting of affiliate and non-affiliate commission tracking cookies through any other means than a customer initiated click on a qualifying link on a web page or email; (b) intercepts searches to redirect traffic through an installed software, thereby causing pop ups/under, commission tracking cookies to be put in place, or other commission tracking cookies to be overwritten where a user would under normal circumstances have arrived at the same destination through the results given by engines; (c) set commission tracking cookie through loading of affiliates site in iframes, hidden links, and auto pop ups that direct to Zulutrade.com; (d)targets text on websites, other than those websites 100 percent owned by the application owner, for the purpose of contextual marketing ; (e)removes, replaces or block the visibility of Affiliate banners with any other banners, other than those that are on websites 100 percent owned by the owner of application

4. Affiliates that are found to be cybersquatting or typos squatting on trademark-related domains will be banned permanently from the program with all their commissions reversed.

D. Niedocelowe grupy afilianckie

 1. Nieletni
  Afilianci nie mogą kierować swoich reklam lub materiałów reklamowych do osób poniżej 18. roku życia, niezależnie od wieku większości w miejscu, w którym afiliant przeprowadza swoją strategię marketingową.
 2. Mieszkańcy USA
  Afilianci nie mogą kierować swoich reklam bądź materiałów reklamowych do osób mieszkających w USA. Wyjątkiem od tego ograniczenia są osoby fizyczne lub prawne, zarejestrowane w CFTC, posiadające numer członkowski NFA.
Najlepsze

2. Tworzenie Rachunku Afilianta

A. Jak Otworzyć Rachunek

 1. Wejdź na Stronę główną witryny internetowej ZuluTrade (http://www.zulutrade.com).
 2. Przejdź do sekcji Programy znajdującej się na dole strony, wybierz opcję Program Afiliancki, a następnie kliknij w Zostań Afiliantem.
 3. Wypełnij wszystkie pola w Formularzu Rejestracji online.
 4. Przeczytaj Warunki i Postanowienia, a następnie zaznacz odpowiednie pole wyboru, jeśli się z nimi zgadzasz.
 5. Kliknij na przycisk Zostań Afiliantem, aby zakończyć proces.
 6. Otrzymasz e-mail z ZuluTrade zawierający unikatowy URL Afilianta, nazwę użytkownika, hasło i link aktywacyjny rachunku. Przed rozpoczęciem korzystania z nowego rachunku, należy najpierw go aktywować, klikając na link aktywacyjny podany w e-mailu.

Afilianci mogą posiadać oba rodzaje Rachunków (Jeden rachunek afiliancki ZuluTrade i jeden rachunek Brokera Polecającego AAAFx).

B. Potwierdzające dokumenty afiliantów

Indywidualne rachunki afiliantów

W celu zapewnienia, że polityka naszych afiliantów jest w zgodzie z istniejącymi procedurami należytej staranności, afilianci którzy zarejestrowali standardowy rachunek indywidualny, powinni dostarczyć dwa rodzaje dokumentów potwierdzających:

 1. Dokument potwierdzenia tożsamości - Clear, front and back scans of a valid photo national ID card or a valid passport. (Citizenship should be indicated within the document).
 2. Dokument potwierdzenia zamieszkania - A recent utility bill, credit card or a bank account statement that includes your name and full home address as it appears on your account application. The document should be dated to within 4-months of the current date.
Konta firmowe afiliantów

Due to different prerequisites for Corporate Affiliate Accounts, please contact our Affiliates Desk at affiliates@zulutrade.com to enquire about the necessary documentation. The department will respond to your email providing you with the required list of corporate documents. It will also provide you with any instructions which are relevant to your specific application.

Gdzie przesłać/załączyć swoje uzupełniające dokumenty

W momencie aktywacji zostaniesz automatycznie zalogowany do swojego konta. Kliknij w swoje podkreślone imię (które jest w lewym górnym rogu strony, pod zakładką z dochodem). Przekieruje Cię to na stronę z "Danymi osobowymi".

 1. Wpisz swoje dane osobowe w podanych polach, a następnie kliknij w przycisk "Zapisz ustawienia".
 2. Scroll down to the “Account Verification” section. This is located in the area below the Personal Details section. You will see the “Identification Verification” document section, Press the orange “Add Files +” button in order to upload your applicable identification file.

W sekcji "Weryfikacja adresu", która pojawi się w następnej kolejności, należy powtórzyć powyższy proces (kliknij w przycisk "Dodaj pliki+" i załaduj plik z potwierdzeniem zamieszkania.

By płatność została zrealizowana, afiliant będzie musiał przesłać aktualne dokumenty uzupełniające do weryfikacji, a następnie mieć te dokumenty zweryfikowane.

C. Twój URL Afilianta ZuluTrade i Jak z Niego Korzystać

After successfully creating your Affiliate account, you will receive emails containing your username, password and your unique Affiliate URL: http://your-prefix.zulutrade.com. Your individual URL appears across all tabs at the Affiliates Accounts when logged in to your account.

In order for Users to properly sign up for an account, you should direct your visitors to the Open Account tab in your Affiliate URL.

Unikatowy prefiks Afilianta pojawia się w obu linkach, w ten sposób zapewniając, że osoba odwiedzające stronę jest prawidłowo podłączona do twojego linka Afilianta, w wyniku czego ich rachunki pojawiają się w ramach panelu Zakładka Przychodów, Rachunki Polecone.

D. Dodatkowe Opcje Zaproszenia

Możesz również zaprosić Użytkowników do ZuluTrade za pośrednictwem następujących opcji:

 • E-mail z Zaproszeniem dla Afilianta - w zakładce Afilianta Mój Rachunek - Zaproszenie.
  Afilianci mogą wysłać e-mail zapraszający Użytkowników do Usług ZuluTrade. Adres w e-mailu zawiera URL zaproszenia Afilianta - http://your-prefix.zulutrade.com.
 • If operating on a Live Investor, Demo Investor and Trader you may also invite friends using Invite Email - w zakładce odpowiednich rachunków - Mój Rachunek - Zaproszenie .
  Możesz wysłać e-mail zapraszający Użytkowników do Usług ZuluTrade. Adres w e-mailu zawiera twój URL zaproszenia - http://www.zulutrade.com?ref=000000, gdzie 000000 stanowi unikatowy kod referencyjny.

Uwaga: Jeśli zapraszasz użytkowników do ZuluTrade za pośrednictwem swojego rachunku Inwestora lub Dostawcy Sygnału, te nowe rachunki zostaną umieszczone w "Rachunkach Poleconych", w zakładce Przychód twojego rachunku Inwestora lub Dostawcy Sygnału, a NIE w ramach rachunku Afilianta, jeśli taki posiadasz.

E. Śledzenie

Nie używamy ciasteczek (plików cookies). Zamiast ciasteczek korzystamy z dziennika z danymi użytkowników, którzy zarejestrowali swój rachunek przed URL Afilianta, zatem jeśli taki użytkownik opuści Twój URL Afilianta i przejdzie na stronę www.zulutrade.com (w czasie 30 dni od momentu rejestracji pod Twoim afilianckim URL), wówczas będzie on zarejestrowany na Twoim rachunku. Upewnij się jednak, że Twoi klienci używają Twojego URL afilianckiego do rejestracji swojego konta.

F. Jak Dostosować Ustawienia Indywidualne

Po zalogowaniu się na Stronie głównej, przejdź do zakładki Moje konto, w której będzie można określić ustawienia osobiste, uzyskać dostęp do materiałów promocyjnych i zaprosić nowych użytkowników na adres URL Afilianta. W poniższych zakładkach można:

 • Profil
  Edit your personal settings; change your password and bank account details. Always click the Save settings button before leaving the Profile page otherwise none of your defined settings will be saved. Please use latin characters and make sure the details match the information displayed on your identification documents.
 • Przychód
  Wyświetl aktualny stan dochodów, złóż wniosek o płatność i wyświetl rachunki polecone, które są prawidłowo zarejestrowane poprzez twój URL Afilianta.
 • Aplikacje Widget
  Publikuj widżety dostawcy na swojej stronie.
 • Banery
  Access the variety of ZuluTrade banners and logos for promotional efforts. Please refer to the "Strategies" section below for useful tips on how to promote your affiliate site.
 • Ustaw dostawców
  Wybierz dostawców. Tutaj określisz listę dostawców, których chcesz zaoferować klientom zarejestrowanym przez Twój afiliancki link. Listę tę stworzysz klikając w każdego dostawcę, którego chcesz by widzieli na swoim rachunku Twoi klienci. Prosimy pamiętać, że jeśli nie wybierzesz żadnego dostawcy z podanej listy, wówczas wszyscy dostawcy będą dostępni dla Twoich klientów. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do strony ZuluTrade z terytorium Europy, lub jest mieszkańcem Unii Europejskiej, wtedy będzie on/a miał/a dostęp tylko do 1000. najlepszych dostawców z naszej listy.
 • Zaproś
  Zaproś osoby z twoich kontaktów do zapoznania się z Usługą ZuluTrade. W tym miejscu możesz zaprosić wszystkich swoich znajomych z list kontaktowych, takich jak w Gmail, Yahoo, itp., a także znajomych z Portali Społecznościowych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. W zależności od charakteru pytania/ań, zapewnimy Ci szczegółowy instuktaż.

G. Banery i Logo Afilianta

W celu zlokalizowania Banerów Flash i Logo Statycznych ZuluTrade:

 1. Zaloguj się na Stronie Głównej ZuluTrade (www.zulutrade.com)
 2. W zakładce Mój Rachunek przejdź do zakładki Banery.
 3. Then select the Language of your preference at the top right side of your screen.
 4. Znajdziesz różne Banery flash ZuluTrade do wyboru, jak również statyczne Logo ZuluTrade w wielu rozmiarach.
  • Rozmiary animowanych banerów: 300px x 250px, 728px x 90px.
  • Banery statyczne: 300px x 250px.
  • Rozmiary Logo ZuluTrade: 88px x 31px, 234px x 60px.

More Banners added on a frequent basis - you should check your interface on a regular basis for updates. Once the banner or logos are integrated into your web page or blog, any User that clicks onto the ZuluTrade banner/logo will be directed to your Affiliate page. If you require banners in alternative sizes, please feel free to contact Affiliates Desk by email at affiliates@zulutrade.com.

H. Dodatkowe informacje o ZuluTrade

Szczegółowe przewodniki użytkownika dla Forex-u oraz Opcji Binarnych odpowiedzą na pytania dotyczące wszystkich aspektów usługi ZuluTrade. Po zalogowaniu się do rachunku Demo lub realnego zobaczysz następujące: Mój rachunek - Profil - "Przewodnik użytkownika". Przewodnik użytkownika jest dostępny na każdej stronie Twojego rachunku. Kolejne źródło informacji znajdziesz w zakładce Najczęściej zadawane pytania. Sekcja ta jest dostępna zarówno dla Forex-u jak i Opcji binarnych.

Należy udzielić odpowiedzi na większość, jeśli nie na wszystkie pytania pomiędzy Instrukcja użytkownika a F.A.Q..

Najlepsze

3. Polityka z Zakresu Powiązania Rachunków

 • Jeśli klient rejestruje swój darmowy rachunek Demo lub rachunek Live przez URL Afilianta, wówczas rachunek ten bedzie powiązany z danym Afiliantem.
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, but with prior landings from an Affiliate URL in the last 30 days, on registration we will take into account the reference responsible for the initial introduction of the service and the account will be linked to the respective (first) Affiliate.
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, or without any previous landings on an Affiliate URL, the account will not be linked to any Affiliate. If a User registers a Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, and without an active Affiliate tracking cookie, however he/she has a previously existing Demo or Live account registered within the last 30 days (with the same email) under an Affiliate, then the new Live account goes to the first/introducing Affiliate.
 • Jeżeli Użytkownik otworzy bezpłatny rachunek Demo lub Live za pośrednictwem głównej strony internetowej ZuluTrade bez wykorzystania adresu URL Afilianta, to wówczas rachunek nie zostanie powiązany z żadnym Afiliantem.
  Jeżeli jednak było to niezamierzone i Użytkownik przez pomyłkę złożył wniosek o rachunek Demo lub Live poprzez główną stroną internetową ZuluTrade (bez korzystania z adresu URL Afilianta), a nie poprzez określonego Afilianta, to wówczas Użytkownik (jako właściciel rachunku) może (support@zulutrade.com) w ciągu maksimum 5 dni od otwarcia rachunku wysłać e-maila do Działu Obsługi z wnioskiem o powiązanie z odpowiednim Afiliantem. E-mail z wnioskiem o powiązanie powinien również zawierać numer rachunku Użytkownika, adres e-mail oraz adres URL Afilianta, do którego Użytkownik chce być przyporządkowany.
 • Uwaga: Wnioski Afiliantów o powiązanie rachunków poleconych nie będą akceptowane w żadnym przypadku. Wniosek musi zostać złożony przez faktycznego Właściciela Rachunku.
 • If a User registers a free Demo or Live account through an Affiliate URL other than the intended one, the account cannot be unregistered from the Affiliate or be moved to another Affiliate under any circumstances.

Przykład

W poniższym przykładzie przedstawiamy wszystkie możliwe sposoby rejestracji Klienta przy przyporządkowaniu do Afilianta A:

A
 • Klient rejestruje swój rachunek Demo lub rachunek Live przez affiliateA.zulutrade.com lub rejestruje go z www.zulutrade.com będąc wcześniej powiązanym/ą z URL Afilianta affiliateA.zulutrade.com
 • Rachunek podlega pod afilianta: affiliateA.zulutrade.com
B
 • Klient rejestruje swój rachunek Demo przez www.zulutrade.com bez wcześniejszych powiązań z URL Afilianta. Klient miał jednak wcześniej rachunek Demo (zarejestrowany w ciągu ostatnich 30 dni pod tym samym adresem mailowym) lub rachunek rzeczywisty (zarejestrowany pod tym samym adresem mailowym), który to rachunek był powiązany z Afiliantem A
 • Rachunek podlega pod afilianta: affiliateA.zulutrade.com
C
 • Klient rejestruje swój rachunek Demo lub Live przez www.zulutrade.com bez wcześniejszych powiązań z żadnym Afiliantem.
 • Rachunek NIE jest powiązany z żadnym afiliantem.
 • W ciągu maksimum 5 dni od otwarcia rachunku Klient wysyła e-mail do Działu Obsługi z wnioskiem o powiązanie rachunku z Afiliantem A. Rachunek zostaje następnie przyporządkowany do Afilianta: affiliateA.zulutrade.com
 • Rachunek podlega pod afilianta: affiliateA.zulutrade.com
Najlepsze

4. Wytyczne dotyczące Reklamy i Promocji

A. Wytyczne

 • Affiliates must submit to ZuluTrade their Promotion Details. Promotional Details refer to Affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc. as well as their corresponding URLs.
 • Afilianci zobowiązani są najpierw przesłać do ZuluTrade do przeglądu/zatwierdzenia proponowane materiały/teksty reklamowe odnoszące się do ZuluTrade lub jej usług. Materiały powinny być złożone do wglądu do: affiliates@zulutrade.com. Afilianci otrzymają odpowiedź czy materiały zostały zatwierdzone do wykorzystania czy odrzucone jako niewłaściwe.
 • Treści reklamowe (oraz wykorzystanie oświadczeń/opinii) nie powinny być nieprzyzwoite, rasistowskie, obraźliwe lub fałszywe. ZuluTrade zastrzega sobie prawo do żądania od Afilianta usunięcia wszelkich treści uznanych za wyżej wymienione.
 • Wszystkie stwierdzenia dostępne w Twoich materiałach promocyjnych muszą być prawdziwe, dokładne i weryfikowalne.
 • Stosowanie języka nacisku bądź superlatywnych deklaracji powinno być unikane w materiałach marketingowych afilianta, osobistych stronach czy stronach medialnych w których Afiliant popiera ZuluTrade bądź usługi ZuluTrade.
 • Affiliates may NOT legally create any materials for personal or business use such as business cards, letterhead, photographs, personal websites or social media pages etc.) bearing or displaying the company's copyrighted Trademarked Logo or any part thereof, of the said trademarked logo for the purpose of advertising ZuluTrade or its services in any manner, nor misrepresent themselves as employees of ZuluTrade.
 • With respect of any marketing and/or promotional activity involving “Cost Per Click” (“CPC”), “Pay Per Click” (“PPC“) and/or “Search Engine Marketing” (“SEM“), Affiliate may not to bid on the ZuluTrade Brands, including but not limited to the words “ZuluTrade”, “ZuluGuard”, “ZuluScripts”, “TradeWall” and/or “AAAFx”, “Triple A Experts” or any other Names and Trademarks of ZuluTrade collaborating Brokerage Firms spelled in any possible way (including with typos, spaces, signs, symbols, in any other way or in other languages). ZuluTrade reserves the right to cancel compensation without notice in the case of use of search requests using such keywords and any other variants of their spelling, including conformable words in other languages, in search engines such as, Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, etc., as a way of client attraction. The purpose of the Affiliates Program is to attract new clients; and not to acquire clients that are already looking for the corporate name and hence cannot be either rightfully classified or justified as new clients.
PPC Policy
Policy Definition Condition
Are Affiliates allowed to send traffic directly to ZuluTrade website? NIE
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands are entered as a search keyword (e.g. myZuluTrade, myZuluGuard)? NIE
Are Affiliates allowed to display their ads when misspellings of ZuluTrade brands are entered as search keywords (e.g. ZouluTrade,AAfx,AAAAfx)? NIE
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands plus generic words are entered as search keywords (e.g. ZuluTrade voucher,AAAFx coupon)? NIE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL? NIE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as an extension to their brand (e.g.www.affiliatesite.com/ZuluTrade) TAK
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as sub domain (e.g. ZuluTrade.affiliatesite.com/) NIE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade’s brand names within their title and description? TAK
Should affiliates add Zulutrade’s brand name and Trademarks into their negative keywords (thus preventing publishers from appearing in brands + generic)? TAK
For the above paid search policies, are Affiliates allowed to promote ZuluTrade on search engines and social media? TAK
Google TAK
Yahoo TAK
Bing TAK
Facebook TAK
YouTube TAK
Inne Upon request

We expect PPC Affiliates to add “ZuluTrade”,”ZuluGuard”, ”ZuluScripts”, ”TradeWall”, ”AAAFx”, “Triple A Experts” and misspells in their negative keyword list. If you are unsure what you can or cannot use please contact affiliates@zulutrade.com.

We like and welcome legitimate PPC Affiliates. Affiliates who are trying to cannibalize our brands and make profit will not be tolerated and their accounts will be suspended (Section 7), if not terminated immediately. More on our Intellectual Property restrictions is described in Section 4 of this Guide.

 • Afilianci powinni przestrzegać ustalonych zasad forumowych dotyczących zamieszczania wpisów w oficjalnej sekcji Forum strony ZuluTrade.
 • Afilianci powinni skontaktować się z administratorem danej witryny internetowej w celu uzyskania pełnego wyjaśnienia na temat obowiązujących zasad.
 • Spam w jakiejkolwiek formie jest zabroniony.
 • Oszczerstwo dotyczące programu Afilianckiego bądź usług ZuluTrade jest zabronione.

B. Ujawnienie informacji na temat ryzyka

Podczas promowania ZuluTrade lub usług ZuluTrade, następujące Zrzeczenie się odpowiedzialności powino pojawić się na wszystkich stronach personalnych lub stronach medii społecznych:

Na wszystkich stronach Twojej afilianckiej strony internetowej

Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Your trading results may vary. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. Forex Brokers and ZuluTrade are compensated for their services through the spread between the bid/ask prices or there may be a cost to initiate a trade through the bid/ask spread. Profit sharing accounts are subject to a monthly performance fee per selected trading system. Signing up is totally free, and there are no subscription fees, ever.

Forex trading involves a real risk of loss. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Past performance is not indicative of future results.

Jeśli gdziekolwiek odnosisz się do odszkodowania dot. usług ZuluTrade powinieneś/naś zawsze przy nim zamieścić poniższe zrzeczenie się odpowiedzialności.

Brokerzy Forex i ZuluTrade otrzymują wynagrodzenie z tytuły świadczenia usług przez spread pomiędzy cenami KUP/SPRZEDAJ; może to być również osobny koszt związany z otworzeniem pozycji przez spread KUP/SPRZEDAJ. Rejestracja jest darmowa i nigdy nie będzie obowiązywać żadna umowa czy miesięczne opłaty.

Prosimy się upewnić, że powyższe zrzeczenie się odpowiedzialności nie jest w żaden sposób trudne do odnalezienia, bądź ukryte na Twojej stronie.

C. Strategie

 • Jeżeli Użytkownik stworzył własną stronę witryny internetowej lub bloga, to zawsze stanowią one praktyczne miejsce do rozpoczęcia aktywności w zakresie reklamy.
 • Zachęca się Afiliantów do pobierania dostępnych Banerów & Logo ZuluTrade z naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane w celach reklamowych na innych stronach. Po zalogowaniu się na stronie internetowej ZuluTrade; elementy te dostępne są w zakładce Banery.
  Prosimy zwrócić uwagę, że ZuluTrade radzi wszystkim Afiliantom najpierw dokładnie zapoznać się z regułami wszelkich Stron Internetowych i Forów, gdzie planują zamieszczać swoje reklamy. Ma to zapewnić, że Afilianci rozumieją zasady użytkowania oraz niedopuszczenie do jakiegokolwiek naruszenia przepisów.
 • Stwórz swoje własne strony blogowe korzystając z Blogger (http://www.blogger.com/start), zintegruj logo i banery ZuluTrade ze swoim linkiem afilianckim ZuluTrade.
 • Reklama za pomocą Facebook (http://www.facebook.com) jako narzędzia.
 • Investigate the Google Adwords (http://adwords.google.com)) and other paid services, respecting ZuluTrade’s PPC policy.
 • LinkedIn (http://www.linkedin.com), Twitter (http://www.twitter.com) społeczności dałyby Ci rozległą ekspozycję
 • Znajdź określoną niszę na rynku, a następnie stwórz i rozbuduj sieć w tym sektorze, korzystając z lokalnych katalogów biznesowych do reklamowania swojej strony internetowej / biznesu.
 • Creating videos and other tutorials, manuals and guides can be very useful for users and also help the affiliates boost their business and have a high retention rate.
 • Metody ustalania cen reklam internetowych powinny być tylko realizowane przez tych, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie.
 • Upewnij się, że spełniasz wymogi z sekcji "A. Wytyczne", które znajdują się pod częścią "4-Reklama i zasady promocji" w Przewodniku użytownika.
Najlepsze

5. Płatności

A. Classic Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Classic Accounts to the ZuluTrade Service.

i. General Payments Policy

Affiliates receive commission based on the Group of their clients’ selected Broker, as follows:

 • High payment Broker Group: AAAFx International, BlackBull
 • Standard payment Broker Group: All other Brokers
Commissions for High Payment Broker Group
Tier Commissions # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More 20 lots or More
2 0.6 pip/lot 6 or More 60 lots or More
3 1.0 pip/lot 11 or More 80 lots or More
Commissions for Standard Payment Broker Group
Tier Flat Commission # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More dowolny

To change tier, ALL conditions must apply.

Institutional and/or low spread Accounts: Accounts with considerable deposits can be characterized from the Broker as Institutional due to the low spread offered. Compensation for such accounts is 0.2 pips (for AAAFx accounts) and 0.08 pips (for ALL other Brokers) for each Round Turn lot executed in a Real Broker Account.

ii. Grace Period

Grace Period applies to both, new and existing Affiliates. During Grace Period no penalty in commissions will be applied, regardless the new business the Affiliate will drive.

While in Grace Period, the Affiliate will be compensated based on the General Policy, as follows:

 • High Payment Broker Group Referral accounts: The Affiliate will join Tier 2 (0.6 pips/lot) for 2 Evaluation Periods.
 • Standard Payment Broker Group Referral accounts: Flat commission 0.4 pips/lot.

Grace Period applies for new Affiliates based on our Due Diligence verification. The period will be effective after verification.

Grace Period applies only in one Affiliate account per individual or company.

iii. Evaluation Periods

Commission Tiers will be determined for each Affiliate at the fixed dates:

 • January 1
 • April 1
 • July 1
 • October 1
iv. Probation Period

Probation Period includes 2 Tiers: Probation Tier 1 and Probation Tier 2.

Affiliates that do not source a minimum new business volume of 1 or more new Live, active and trading accounts within 90 days (evaluation period) will enter a Probation Period Tier 1 for a 90 days period of time. During Probation Tier 1, the Affiliate will be compensated with a flat commission of 0.1pip/lot traded in their Referral accounts.

The Affiliate may exit Probation by driving new business to ZuluTrade after the evaluation takes place. The classification of the Affiliate (Tier scheme) depends solely at their business and activity. An Affiliate may move from Probation to Tier 3 if they meet the requirements without passing through Tier 1 or Tier 2.

If the Affiliate does not meet the requirements to join the commission scheme, as mentioned above, he/she will enter Probation Tier 2 after 90 days following the evaluation performed by the Affiliates Team. During Probation Tier 2, the Affiliate will not be compensated.

Affiliates who do not join the commission scheme after Probation Tier 2, will be examined on a case-by-case basis, may not be compensated and/or have their Referral Accounts removed and/or their accounts permanently suspended.

B. Profit Sharing Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Accounts that have chosen the Profit Sharing plan to the ZuluTrade Service.

Affiliates that introduce Profit Sharing Accounts to ZuluTrade will receive:

1. Commission on the Subscription fee: 20% on the subscription fee paid by each account which results to $6 per month for the current $30 monthly fee per account introduced

2. Commission on the Performance fee: 20% of the 5% of ZuluTrade's monthly profit based on the investor's profit above High Water Mark. In order to read more on how Performance Fees are calculated for investors with Profit Sharing accounts, you can visit: https://www.zulutrade.com/profit-sharing

C. Składając Wniosek o Płatność

Możesz złożyć wniosek o płatność, przechodząc do ustawień Moje konto - Przychód - Płatności. Prosimy pamiętać, że wartość pipsów może być różna w zależności od wybranej pary walutowej, rodzaju rachunku poleconego itp. Obecna metoda płatności dla Afiliantów to poprzez przelew bankowy, za pośrednictwem systemu PayPal (dla kwot do 3000 USD) lub karty ZuluTrade Mastercard. Prowizje od Płatności wynoszą:

 • 20 USD za każdy wniosek o płatność za pomocą PayPal do kwoty 500 USD oraz opłata wynosząca 3,9% (od kwoty wniosku) za wnioski o płatność za pomocą PayPal na kwoty wyższe niż 500 USD .
 • 30 dolarów za każdy Przelew Bankowy w obrębie Stanów Zjednoczonych.
 • 45 dolarów za każdy Przelew Bankowy spoza Stanów Zjednoczonych.
 • 20 USD za każdą płatność na kartę ZuluTrade Mastercard.

Modest fees may be applied by financial institutions in the case of wire transfers. For more details, please consult your Bank.

Prosimy również wziąć pod uwagę następujące:

 • Przed przesłaniem płatności, zgodnie z rutynowymi procedurami należytej staranności, ZuluTrade wymaga przesłania dokumentów własciciela konta afilianckiego - zazwyczaj jest to a) ważny rządowy dokument tożsamości ze zdjęciem, (paszport lub dowód osobisty itd.) oraz b) rachunek wydany w okresie nie dalszym niż 2-3 ostatnie miesiące, na którym wyraźnie widnieje imię, nazwisko, oraz aktualny adres zamieszkania, który powinien być taki sam jak jak ten, który wpisałeś w koncie.
 • To submit or release a payment, ZuluTrade needs to be provided with the Promotion Details of the Affiliate, Promotion Details refers to affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc and their URLs.
 • Before issuing payments, relevant commissions need to be collected from our collaborating Brokers and trading activity needs to be cross-checked prior to releasing a payment; the estimated time frame required to process a payment after a request has been made via our website is approximately 30 days.
 • Wymagane jest dodatnie saldo rachunku z minimum $100 (na każdym rachunku) przed złożeniem wniosku o płatność. Środki pieniężne nie mogą być przenoszone pomiędzy rachunkami.
 • W celu uniknięcia jakichkolwiek komplikacji z płatnościami, upewnij się, że dane konta bankowego, konta PayPal lub karty ZuluTrade Mastercard ustawione są prawidłowo.
 • Nieaktywne rachunki afilianckie i rachunki afilianckie, których właściciele stosują niewłaściwe praktyki będą podlegały kontroli w trybie indywidualnym, a ich posiadacze mogą nie otrzymać wynagrodzenia i/lub ich Rachunki polecone mogą zostać usunięte.
 • Wszelkie problemy dotyczące środków finansowych i płatności powinny być zgłaszane w celu rozwiązania do Działu Obsługi Klienta (support@zulutrade.com) (Do Wiadomości: Dział Księgowości).
Najlepsze

6. Wsparcie Klienta

The ZuluTrade Customer Support Dept. is here to help you. You can contact us by email at support@zulutrade.com, by telephone or by Live Chat. For further details please visit http://www.zulutrade.com/Support.

Przykłady zagadnień, którymi zajmuje się Dział Obsługi Klienta:

 • Ogólne Pytania Dotyczące Usługi ZuluTrade
 • Informowanie o Zmianie Nazwiska lub Danych Kontaktowych
 • Proces Rejestracji Rachunku
 • Nieotrzymanie E-maila z ZuluTrade Zawierającego Nazwę Użytkownika lub Hasło
 • Wniosek o Powiązanie Rachunków
 • Rodzaje Rachunków (Afilianta, Inwestora Transakcji Rzeczywistych Live, Dostawcy Sygnału)
 • Technical Issues (banners, code errors, display problems, linkage loss, signal errors, etc.)
 • Problemy Dotyczące Dostawcy Sygnału
 • Kwestie Finansowe lub dotyczące Wniosków o Płatność

W przypadku kwestii dotyczących Afiliantów prosimy o kontakt z Działem ds. Afiliantów pod affiliates@zulutrade.com. Przykłady zagadnień, którymi zajmuje się Dział ds. Afiliantów:

 • Pytania Dotyczące Programu Afiliantów ZuluTrade
 • Zapytania na temat Prawidłowego Korzystania z linków URL Afiliantów
 • Rachunki Afiliantów
 • Ogólne informacje dot. Korzystania z banerów & logo.
 • Strategie Reklamowe
 • Przydatność stron i materiałów reklamowych
 • Raport Zbiorczy o Zarobkach
 • Rachunki Sklasyfikowane jako Bez prowizji

Jeśli miałbyś/abyś jakiekolwiek sugestie bądź zażalenia dotyczące któregokolwiek aspektu naszych usług, skontaktuj się z naszym Działem ds Afiliantów, na affiliates@zulutrade.com.

Jeśli uważasz, że nie zajęliśmy się Twoją sugestią lub zażaleniem w satysfakcjonujący dla Ciebie sposób, możesz je zawsze przesłać do Działu jakości kontroli ZuluTrade na qualitycontrol@zulutrade.com.

Najlepsze

7. Zawieszenie / zamknięcie

Zawieszenie rachunku Afilianta może zostać spowodowane następującym:

 • Nieaktywny rachunek - rachunek afilianta jest uważany za nieaktywny jeśli nie wykryliśmy logowania się do niego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Brak uznania lub przestrzegania oficjalnych powiadomień przekazywanych afiliantowi mailowo lub telefonicznie, w których ZuluTrade dokłada wszelkich możliwych starań by poinformować afilianta o tym, że jego działania pośrednio lub bezpośrednio naruszają zasady programu afilianckiego lub istniejących kodów regulacyjnych.
 • Afilianci zachowujący się niewłaściwie, na przykład przez pozyskiwanie klientów w nieetyczny lub bezprawny sposób; takie przypadki będa sprawdzane indwidualnie.
 • Niestosowanie się do wytycznych reklamowych wskazanych w sekcji 4 "Reklama i zasady promocji" może doprowadzić do zawieszenia rachunku afilianta według uznania ZuluTrade.

The list is not exhaustive – in addition to the account suspension, other penalties may also apply, such as rejection of the outstanding revenues or pending payments as well as removal of the Affiliate’s Referral accounts prior to the account suspension.

Zawieszenie rachunku Afilianta może spowodować stałe zabronienie korzystania z usług - innymi słowy, zamknięcie konta afilianckiego. Wszystkie konswekwencje związane z zawieszeniem lub zamknięciem rachunku afilianckiego będą wyłącznym obciążeniem właściciela konta.

Najlepsze
 • Zulu w Twoim telefonie

  Wypróbuj nasze aplikacje na Android, iPhone, iPad i desktop widget.

 • opinie użytkowników:
  • Serwis jest łatwy w użytkowaniu, działają w nim bardzo dobrzy inwestorzy i nie potrzeba dużo czasu, aby zarządzać swoim rachunkiem. Patrick - AAA687286F
  • Serwis umożliwia inwestowanie na rynku Forex bez konieczności ciągłego monitorowania rachunku oraz zawiera kompleksowe rozwiązania służące do zarządzania ryzykiem. Matthew - FXCM682552F
  • Serwis stanowi najlepszy sposób na inwestowanie na rynku Forex dla początkujących użytkowników oraz dla osób, które podróżują i nie mogą stale obserwować rynku. Mohammad - AAA409627F
  • Serwis ZuluTrade jest wyjątkowy ze względu na doskonałą obsługę i jakość usług. Omar - AAA635899F
  • Polecam serwis ZuluTrade, ponieważ oferowana w nim metoda inwestowania jest godna zaufania i bezpieczna dla świadomych inwestorów. Romuald - AAA606627F
  • Aspekt społeczny nadawców sygnałów przyczynia się do doświadczenia edukacyjnego oraz przejrzystego serwisu. Analizy są bardzo przydatne. Robin AAA1167078F
 • zgodnie z widokiem na: