Nasza polityka prywatności

Dane osobowe

Kiedy użytkownik wnioskuje o otworzenie rachunku rzeczywistego lub rachunku demonstracyjnego w ZuluTrade, gromadzimy jego dane osobowe do celów biznesowych, takich jak ocena jego potrzeb finansowych, przetwarzanie jego zleceń i transakcji, informowanie go na temat produktów i usług, którymi może być zainteresowany oraz w celu świadczenia obsługi klienta. Takie informacje mogą obejmować:

  • Informacje we Wniosku – informacje, które użytkownik dostarcza we wnioskach i innych formularzach, takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, zawód, aktywa i dochody.
  • Informacje o Transakcjach – informacje na temat transakcji, które użytkownik realizuje z nami i naszymi afiliantami oraz informacje dotyczące naszej komunikacji z użytkownikiem. Przykłady takich informacji dotyczą sald rachunku, aktywności transakcyjnej, zapytań i naszych odpowiedzi.
  • Informacje Weryfikacyjne – informacje potrzebne do zweryfikowania tożsamości użytkownika, takie jak paszport lub prawo jazdy. Przykładowe informacje obejmują także informacje ogólne, które otrzymujemy z oficjalnych źródeł lub od innych podmiotów niestowarzyszonych z ZuluTrade. Amerykańska ustawa antyterrorystyczna The USA Patriot Act wymaga od nas gromadzenia informacji i podejmowania działań niezbędnych do zweryfikowania tożsamości naszych użytkowników.

Pliki cookies

Cookies to małe pliki zawierające informacje, które są wykorzystywane przez stronę internetową w celu monitorowania użytkowników, którzy ją odwiedzają. ZuluTrade może ustawić i mieć dostęp ZuluTrade do plików cookies w komputerze użytkownika, co pozwala nam dowiedzieć się, które reklamy i promocje zachęcają użytkowników do odwiedzenia naszej strony. ZuluTrade lub którykolwiek z jego dywizji może używać plików cookies w związku z produktami i usługamiZuluTrade oraz w celu monitorowania aktywności użytkowników na naszych stronach. Takie informacje, które gromadzimy i udostępniamy mają charakter anonimowy i nie pozwalają zidentyfikować użytkownika.

Technologia zabezpieczeń

ZuluTrade korzysta z technologii szyfrowania Secure Socket Layer (SSL) w celu ochrony informacji, które otrzymujemy od użytkowników. Ten rodzaj technologii zabezpiecza przed przechwyceniem danych użytkownika przez inne osoby niż ZuluTrade, podczas przesyłania ich do nas. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony internetowe były bezpieczne i spełniały standardy branżowe. Używamy także innych zabezpieczeń, takich jak zapory ogniowe, systemy uwierzytelniające (np. hasła i osobiste numery identyfikacyjne) oraz mechanizmy kontroli dostępu w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do systemów i danych.

Udostępnianie informacji afiliantom

Możemy udostępniać dane osobowe opisane powyżej naszym afiliantom do celów biznesowych, takich tak obsługa rachunków klientów i informowanie klientów o nowych produktach i usługach, w zakresie dozwolonym przez właściwe prawo. Do naszych afiliantów mogą należeć spółki zarządzane lub posiadane przez nas, jak również spółki, które czerpią korzyści majątkowe wynikające z praw własności do naszej firmy. Informacje, które udostępniamy afiliantom mogą obejmować wszelkie informacje wymienione powyżej, takie jak imię, nazwisko, adres i informacje o rachunku użytkownika. Nasi afiilianci przestrzegają poufności informacji użytkowników w takim samym zakresie, jak robi to ZuluTrade zgodnie z niniejszą Polityką.

Udostępnianie informacji stronom trzecim

ZuluTrade nie ujawnia informacji osobistych użytkowników stronom trzecim, poza sytuacjami opisanymi w niniejszej Polityce. Ujawnianie informacji stronom trzecim może obejmować udostępnianie takich informacji podmiotom niestowarzyszonym, które obsługują usługi związane z rachunkiem użytkownika lub obsługują transakcje z ZuluTrade, włączając podmioty, które świadczą usługi profesjonalne, prawne lub księgowe ZuluTrade. Wymagamy od niestowarzyszonych podmiotów, które wspierają ZuluTrade w dostarczaniu usług użytkownikom zachowania poufności takich informacji w zakresie, w jakim je otrzymują oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników tylko w związku z dostarczaniem takich usług i tylko do celów, które ZuluTrade im powierza. Możemy także ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim, wypełniając jego instrukcje lub zgodnie z jego wyraźną zgodą. Chcemy, aby nasi użytkownicy byli świadomi, że ZuluTrade nie sprzedaje ich danych osobowych.

Ujawnianie określone prawem

W ograniczonych okolicznościach ZuluTrade może ujawnić dane osobowe użytkowników stronom trzecim w sposób dozwolony przez lub w celu przestrzegania stosownego prawa i przepisów. Na przykład, możemy ujawnić dane osobowe w celu współpracy z organami regulacyjnymi oraz agencjami nadzorującymi przestrzeganie prawa w celu podporządkowania się wezwaniom sądowym lub innym oficjalnym wymogom oraz zgodnie z potrzebami, celem ochrony naszych praw lub majątku. Poza przypadkami opisanymi w niniejszej polityce prywatności nie będziemy wykorzystywać danych osobowych użytkownika do żadnych innych celów, chyba, że wyjaśnimy, w jaki sposób takie informacje będą wykorzystywane w momencie ujawniania nam tych informacji lub, kiedy otrzymamy zgodę użytkownika.

Rezygnacja

Nie wymagamy od użytkowników, aby dostarczali nam dane osobowe, o które możemy prosić. Jednakże nie dostarczenie nam tych informacji może spowodować niemożność otworzenia lub prowadzenia rachunku użytkownika lub świadczenia mu usług. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie informacje, które posiadamy o użytkowniku są dokładne, całkowite i aktualne, liczymy na pomoc użytkownika w tym zakresie, poprzez powiadamianie nas, kiedy nastąpią jakiekolwiek zmiany w jego danych osobowych. Jeśli nie życzysz sobie, aby Twoje dane osobowe były ujawniane osobom trzecim jak opisano w niniejszej Polityce, skontaktuj się z nami przez e-mail.